Funktioner

Dynamic IP Resolution
Funktion:

Ditt valda domännamn knyts automatiskt till den IP adress du har för tillfället. Din DNS2Go klient rapporterar till DNS2Go servern om din IP adress förändras. Detta är helt transparant för dig och de som försöker ansluta till dig.

Fördel:

Din dator kan alltid kontaktas via det valda domännamnet oavsett vilken IP adress som används för tillfället.

Scheduler
Funktion:
DNS2Go har en kraftfull och enkel schemafunktion som automatiskt ansluter eller kopplar ifrån din dator till Internet.

Fördel:
DNS2Gos schema låter dig kontrollera tillgången till din dator för andra användare. Om du exempelvis vill att användare skall komma åt din webbserver eller din FTP server under dagtid så kan DNS2Go klienten ansluta din dator mellan de tider du önskar. Detta sker alltså helt automatiskt utan att du behöver vara vid din dator. Möjligheten att schemalägga uppkoplingar är en stor fördel om betalar för tiden du är uppkopplad mot Internet.

Web Based Client
Funktion:
Alla maskiner som kan använda en webbläsare kan också använda DNS2Go, oavsett operativsystem.

Fördel:
Icke Windows baserade system som Macintosh, Linux, eller Windows CE kan använda DNS2Go. DNS2Go:s webbaserade klient är även mycket användbar för dig som inte alltid använder samma maskin.

On-line Redirection
Funktion:
DNS2Go klienten ger dig ett flertal valmöjligheter över hur trafik till din maskin skall hanteras när du är on-line. Detta kan användas tillsammans med Off-line Redirection funtkionen för att skicka förfrågningar till en annan URL beroende på din anslutningsstatus .

Fördel:
När någon skriver in ditt DNS2Go domännamn kan användaren automatiskt skickas vidare till en annan adress (URL).
Detta är bra för att exempelvis skicka användaren till din hemsida hos någon gratistjänst där långa och komplicarade adresser används. Funktionen kan alltså ”gömma” en komplicerad URL.

Off-line Redirection
Funktion:
DNS2Go klienten ger dig ett flertal valmöjligheter över hur trafik till din maskin skall hanteras om du inte är on-line. Antingen kan en standardiserad ”the user is not online”-sida visas, eller så kan besökare hänvisas till annan URL eller annat IP nummer av ditt val.

Fördel:
Om du har en hemsida och din dator skulle stängas av eller av annan anledning bryta förbindelsen till Internet, kan du vidarebefodra trafik till annan plats. Detta fungerar endast om någon försöker ansluta till din domän via en webbläsare.

Time Sync
Funktion:

DNS2Go synkroniserar automatiskt din dators systemklocka med en valfri tidsserver på Internet.

Fördel:
Time Sync funktionen försäkrar dig om att din dators klocka har exakt tid. Exakt tid är mycket viktigt för servrar som hanterar tidskänslig information.

Event Logging
Funktion:

Loggningsfunktionen i DNS2Go övervakar och loggar DNS2Go klientens anslutningar, nedkopplingar och ev. felmeddelanden.

Fördel:
Ger dig möjlighet att behålla detaljerad hisoria över aktiviteten.

Real Time Status and Update Checking
Funktion: 
Informationsfönster visas automatiskt på klienten (skickas från servern) vid speciella tillfällen.

Fördel:
Denna funktion ger dig automatiskt viktig information gällande DNS2Go:s funktioner, status och nya uppdateringar som kan hämtas hem.

HTTP Port Relay
Funktion:
HTTP Port Relay låter användaren skicka vidare HTTP förfrågningar på en annan port än 80 (standard port för HTTP).

Fördel:
Vissa leverantörer blockerar ofta port 80 för att hindra användare att sätta upp en egen webbserver. Du kan med denna funktion skicka all HTTP (www) trafik som kommer till din domän till en annan port.

Runs As A Service
Funktion:
Körs som en system tjänst under Microsoft Windows NT/2000/9x.

Fördel:
DNS2Go startas automatiskt när din dator startas.

Gateway Extensions
Funktion:
DNS2Go:s Gateway Extensions ger dig möjlighet att kontrollera om nätverkets internetanslutning är aktiverad. Detta gäller endast om du har DNS2Go klienten i ett nätverk där anslutningen sker från en annan maskin än klienten, exempelvis genom en proxyserver som WinGate.

Fördel:
Gateway Extensions ger dig möjlighet att endast ansluta DNS2Go klienten när internetanslutningen på servern är uppe.

DNS2Go Communities
Funktion:
DNS2Go Communities visar en lista över användare katagoriserade i olika intressen. Du kan här träffa andra användare av DNS2Go och byta filer med dem.

Fördel:
Du kan besöka olika avdelningar beroende på ditt intresse. Exempelvis finns musik, program och spel.

Domain name aliasing
Funktion:
Du kan nu använda sk ”Wildcards” för ditt domännamn.

Fördel:
Allt till *.dindoman.dns2go.nu skickas till dindoman.dns2go.nu. Det enda undantaget är ”www” prefixet som kommer att fortsätta användas för web förfrågningar.

Använder en port för att kommunicera med servern
Funktion:
DNS2Go klienten använder UDP port 1227 för att kommunicera med DNS2Go servern

Fördel:
Detta gör att du bara behöver öppna denna port i brandväggen

Styr intervallen för DNS2Go klientens kommunikation med servern
Funktion:
Du kan själv ställa in hur ofta klienten skall skicka signaler till servern för att berätta att du är on-line

Fördel:
Denna inställning är bra för att förhindra att DNS2Go klienten håller din anslutning öppen om maskinen är obevakad

Socks 5 stöd
Funktion:
Socks 5 gör det lättare för användare som sitter bakom en proxyserver eller brandvägg. Med Socks 5 behövs ingen konfiguration I proxyservern eller brandväggen.

Fördel:
Med Socks 5 behövs ingen konfiguration I proxyservern eller brandväggen vilket gör DNS2Go lätt att använda i alla nätverksmiljöer.

Intelligent anslutning mot DNS2Go serverar
Funktion:
Om en DNS2Go server temporärt inte kan nås ansluter din klient nu till nästa tillgängliga server. Detta fungerar tillsammans med den nuvarande funktionen där klienten automatiskt försöker att ansluta igen efter ett misslyckat forsök.

Fördel:
Anlustningen till DNS2Go tjänsten är nu ännu mer robust och tillförlitlig.

Internet Connection Detection
Funktion:
DNS2Go 2.0 har flera olika sätt att kontrollera om du är ansluten till Internet eller inte.

Fördel:
I och med att DNS2Go vet om du är ansluten till Internet eller inte kan den automatiskt ansluta till DNS2Go tjänsten.

Quick Start Guide
Funktion:
Quick Start Guide assisterar användaren att få ut det mesta av funktionerna I DNS2Go. I guiden finns bland annat information om hur en webbserver, FTP server och mailserver sätts upp med DNS2Go.

Fördel:
Genom att använda Quick Start Guiden kan användaren med lätthet börja utnyttja alla funktioner I DNS2Go på mycket kort tid.

Who Is Query
Funktion:
DNS2Go användare kan genom Whois se detaljer över vem som äger topdomäner och namnserver assosiationer direkt från DNS2Go klienten.

Fördel:
Användaren kan med lätthet bland annat se om en domän är ledig.

Connection Watcher
Funktion:
Connection Watcher låter användaren se vilka portar din maskin lyssnar på samt se aktiva TCP och UDP anslutningar.

Fördel:
Då användaren ser alla utgående och inkommande anslutningar till maskinen kan eventuella säkerhetsrisker upptäckas.

Ping / Traceroute
Funktion:
Denna funktion låter användaren använda ping och traceroute.

Fördel:
Ping och traceroute är mycket användbara för att hitta problem med din anslutning till servrar på Internet.

Export och import av konfiguration
Funktion:
Användaren kan med denna funktion exportera sin DNS2Go konfiguration.

Fördel:
Detta gör det otroligt lätt att skapa en backup av konfigurationen för att exempelvis flytta DNS2Go till en ny maskin med samma konfiguration.

Wildcarding
Funktion:
Wildcards låter dig skriva in vad som helst före ditt DNS2Go domännamn. Trafiken till denna address skickas till samma IP adress som ditt registrerade DNS2Go domännamn.

Fördel:
Om ditt DNS2Go domännamn är mindoman.dns2go.com och någon försöker ansluta till din site genom att skriva business.mindoman.dns2go.com eller liknande så skickas användaren till samma IP adress som mindoman.dns2go.com har.