Extra Tjänster

Extra tjänster för DNS2Go

DNS2Go ger dig möjlighet att köpa till ett flertal tilläggstjänster för e-post till din DNS2Go domän. Dessa är POP Forwarding, SMTP Routing, och POP Routing services. Utan dessa tjänster kan du endast ta emot e-post när du är ansluten till Internet. Med hjälp av dessa tjänster lagras din e-post på våra servrar till det att du ansluter till Internet igen.

Detta system ger dig stor flexibilitet för e-posten. Det spelar nu ingen roll om din e-postserver är direkt ansluten till Internet eller inte. Skulle du inte vara ansluten till Internet så tar vi hand om din e-post till dess att du är uppkopplad igen.

Följande tillägstjänster erbjuds för närvarande:

Alternativ A-No Email Routing
Med detta alternativ kan du endast ta emot e-post när du och DNS2Go tjänsten är ansluten till Internet och du har en e-postserver. Om du inte är ansluten kommer du inte att kunna ta emot någon e-post. Detta är gratis.

Alternativ B-POP Forward
Med denna tjänst så vidarebefodras all e-post till din DNS2Go domän till ett aktiv e-postkonto. Du måste ha ett e-postkonto någonstans.
Hur du använder denna tjänst?
Priser och beställning av tjänst

Alternativ C-SMTP Routing
E-post som skickas till dig när du inte är ansluten till Internet lagras på vår DNS2Go server. När du sedan ansluter igen begär DNS2Go klienten att servern skall skicka all e-post till dig. För detta alternativ måste du ha en e-postserver hos dig som exempelvis MDaemon
Hur du använder denna tjänst?
Priser och beställning av tjänst

Alternativ D-POP Routing
E-post som skickas till din DNS2Go domän lagras i ett POP konto på vår server och kan sedan hämtas när som helst med en vanlig e-postklient eller med en e-postserver som MDaemon.
Hur du använder denna tjänst?
Priser och beställning av tjänst