Användning

Webbserver:
Tidigare var enda möjligheten att ha sin egen webbserver att skaffa ett fast IP nummer. Nu kan du med hjälp av DNS2Go sätta upp en egen webbserver även om du har dynamiskt tilldelad IP adress. DNS2Go ger din dynamiska IP adress funktionalliteten av en fast IP adress. Detta göra att användare alltid kan komma åt din webbserver med hjälp av ett subdomännamn som du själv väljer.

DNS2Go ger dig som vill sätta upp din egen webbserver många fördelar. Den sparar mycket pengar eftersom du nu inte behöver skaffa dig ett fast IP. Du behöver heller inte bry dig om all konfiguration som krävs om du skulle skaffa fast IP. DNS2Go ger dig möjlighet att välja mellan många Subdomäner. DNS2Go ger dig också möjlighet att bestämma var användare som vill ansluta till din webbserver skall vidarebefodras om du inte är on-line.

Internetspel:
DNS2Go gör speladet över internet mycket lättare och bekvämare. Tidigare fick användare som inte hade en fast IP adress först undersöka vilken adress de hade för tillfället, sedan skicka denna till de som ville ansluta för att spela. Om personen som har hand om spelet skulle kopplas ned så måste han på nytt skicka ut vilken IP adress han nu fått, visst låter det jobbigt? Med DNS2Go kan användaren som har hand om spelservern bara berätta för sina spelkamrater vilket namn hans maskin har (detta väljer han själv). Motspelarna ansluter sedan till detta namn som aldrig kommer att förändras. Att starta privata spel för dina vänner över Internet har aldrig varit så enkelt.

FTP Server:
Alla som har provat att sätta upp en egen FTP server vet att stora problem uppstår utan ett fast IP nummer. Eftersom IP nummer alltid ändras måste man informera alla de som vill ansluta till din FTP server vad din nya adress är. DNS2Go ger din dator ett namn. Det spelar därför ingen roll oom ditt IP nummer skulle ändras. Användaren behöver endast komma ihåg ditt subdomännamn som du får gratis av DNS2Go. Om du inte skulle vara ansluten och någon försöker komma åt din maskin så kan DNS2Go berätta för användaren att du inte är ansluten till Internet. DNS2Go kan även skicka trafiken vidare till en plats som du bestämmer exempelvis en annan FTP Server.
Söker du efter en FTP Server?

E-postserver:
DNS2Go ger nu användare som vill utnyttja alla de fördelar som en egen e-postserver innebär. Utan en fast IP adress så var detta tidigare en omöjlighet då e-postservern alltid måste vara åtkomlig från Internet. DNS2Go ger nu denna möjlighet trots att ni inte har en fast IP adress. DNS2Go ger din dator ett fast namn så du behöver inte bry dig om någon IP adress. Om du inte har en fast anslutning med fast IP adress så ändras din adress konstant. DNS2Go låter dig skapa en subdomän som automatiskt skapar en länk mellan din nuvarande IP adress och namnet. DNS2Go ger dig alla de fördelar som ett fast IP nummer innebär. Om du sätter upp en egen e-postserver så slipper du de avgifter som internetoperatören tar för att hantera din e-post.
Söker du efter en e-postserver?

Övrigt:
DNS2Go gör anslutningsprocessen för en mängd program otroligt mycket enklare, exempelvis PC Anywhere, CU-See-Me, NetMeeting, och Internet Phone. DNS2Go gör det möjligt för användare att ansluta till sin maskin hemma för att hämta/lämna information med hjälp av program som PC Anywere även om de har en uppringd förbindelse hemma.

Njut av alla de fördelar som DNS2Go ger helt gratis. Du vänljer själv vilken subdomän (namn) din maskin skall få. Användare kan sedan enkelt ansluta till dig oavsett vilken anslutning du har.