Välkommen till DNS2Go

Välkommen till DNS2Go

DNS2Go knyter datorer med dynamiskt tilldelad IP-adress till ett fast namn. Detta innebär att en dator som tidigare enbart agerat ”klient” för att hämta information från Internet, nu även kan agera ”server” och erbjuda information via Internet. Exempelvis går det att sätta upp en egen FTP-, webb-, spel- eller e-postserver.

Tjänsten DNS2Go är GRATIS.
Just nu kan vi inte ta emot nya registreringar.

Hur fungerar det? 
När du kopplat ett namn till din dator med DNS2Go arbetar DNS2Go i bakgrunden och dirigerar trafik till det IP-nummer din dator har för tillfället. En programvara installeras på din PC och förmedlar aktuellt IP nummer till DNS2Gos servrar.

Vilka operativ stöds?
DNS2Go kan användas på alla operativsystem. I Windows används DNS2Gos klientprogramvara. Användare som inte använder Windows kan använda DNS2Gos webbklient. Naturligtvis kan även Windowsanvändare utnyttja den webbaserade klienten om så önskas.